Välkommen till TBHK!

Vi har friträning på onsdagar. Skotträning sker vid efterfrågan, cirka 18.00 och 19.00.

OBS! Skott kan förekomma även dagtid.

Välkommen upp för att träna, umgås, fika och prata mycket hund!

(Köket är numer bara öppet om någon är där)

På gång:


o  25/2 Årsmöte 2020

o  16/2 Kurser

o  

o   

o   Kurser

Vårens kurser finns under fliken Utbildning!


Eventuella förfrågningar kring kurserna och utbudet kan mejlas till: utbildning@tbhk.se


Läs mer under Kurser.

Koppeltvång


Foto: Solveig Carlsson


Att ständigt kunna ha sin hund lös är en dröm för många hundägare. Men oavsett hur lydig din hund är finns det platser och tider när ett strikt koppeltvång gäller.


Under perioden 1 mars till 20 augusti måste du som hundförare hålla extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Detta är de vilda djurens mest känsliga tid – de får t ex sina ungar under denna period – och syftet är givetvis att skydda dem från att bli jagade och/eller störda. I paragraf 16 i Lagen om tillsyn över hundar och katter står att hundar ska hundras från att springa lösa i marker där det finns vilt – förutom skogar även större parker och liknande – och lagen tolkas av ansvariga myndigheter på så sätt att hundens ska hållas kopplad under denna period. För extremt väldresserade hundar kan undantag göras, liksom för hundar under organiserad träning/utbildning. För det sistnämnda gäller dock att det finns en licensierad instruktör med under träningen.


Men även under resten av tiden på året måste du ha koll på att din hund inte jagar vare sig vilda djur eller tamboskap. Om din hund ger sig på vilt eller boskap och inte går att fånga in riskerar den till och med att bli skjuten!


I vissa fall råder strikt koppeltvång och då kvittar det hur lydig eller väldresserad din hund är – den ska vara kopplad i vilket fall som helst. Det gäller t ex i de nationalparker som alls tillåter hundar och i naturreservat med känsligt djurliv.


Det finns även lokala föreskrifter om koppeltvång. I ”Allmänna lokala föreskrifter för Trollhättans kommun” står det (§17) att hundar ska hållas kopplade i centrum – inom området järnvägen, Drottninggatan, Nygatan och kanalen – på Kronogårdstorg, Granngårdens centrum, Sylte center, på begravningsplatser och kyrkogårdar, på lek- och idrottsplatser, på Trollhättans stads badplatser vid Öresjö, Sjölanda och Gravlången (under 1 juni till 31 augusti får inte ens kopplade hundar vistas på badplatserna) samt i motionsspåren på Sandhem, Lextorp, Slätthult och Källstorp/Björndalen (skidstugan). För löptikar gäller koppeltvång i hela kommunen, med undantag för inhägnade områden. Utöver koppeltvånget kräver kommunen att en hund som är lös på offentlig plats ska ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.


Och det är du som förare som är ansvarig för att reglerna följs, oavsett om hunden är din eller om du rastar någon annans hund.


Ledarhund för synskadad och polishund i tjänst är undantagna från de lokala reglerna om koppeltvång.


Källor: Naturvårdsverket och Trollhättans stads hemsida

Våra huvudsponsorer:

Våra kurser genomförs

i samarbete med:

Kontakt:

Trollhättans Brukshundklubb

Ängens Gård

461 91 Trollhättan

styrelsen (at) tbhk.se

Har du synpunkter på hemsidan, mejla: webmaster (at) tbhk.se