KONTAKT

Kontakta ossVägbeskrivning


Kungälvsvägen söder ifrån: Kör mot Trollhättan. Cirka en km efter skylten ”Trollhättans kommun”, ta vänster mot ”Vänersborg”. När du svängt ser du ridklubben TFRK snett framåt.

Sväng vänster in mot ridklubben (skyltat ”Ängens gård” samt ”Brukshundklubb”). Kör sakta genom ridklubben och håll höger efter det bortersta

stallet och följ sedan grusvägen (som gör en kraftig u-sväng efter stallet) tills du

kommer till TBHK:s parkering.


E45 söder ifrån: Kör mot Trollhättans centrum. Kör rakt genom centrum. Ta vänster efter klaffbron (skyltat ”Slussar”, ”Strömslund” m m). I korsningen nedanför kyrkan ta höger och kör över bron och upp längs en brant och lite slingrig väg (Landbergsliden). Följ vägen fram till en T-korsning. Ta vänster (skyltat ”Hjärtum”). Följ vägen, som går över en liten stenbro och förbi ett villaområde på vänster sida, fram till en avtagsväg åt höger, skyltat ”Vänersborg”.

Sväng vänster in mot ridklubben (skyltat ”Ängens gård” samt ”Brukshundklubb”). Kör sakta genom ridklubben och håll höger efter det bortersta stallet och följ sedan grusvägen (som gör en kraftig u-sväng efter stallet) tills du kommer till TBHK:s parkering.


RV 44 från Uddevalla: Ta av mot ”Båberg” och ”Näl”. Sväng höger och följ vägen. Strax innan rondellen vid möbelfirman Mio sväng höger, skyltat ”Hjärtum”. Följ vägen rakt fram till en fyrvägskorsning, med stoppskylt. Kör rakt fram i korsningen. Följ vägen cirka två kilometer, tills du ser ridklubben snett framåt till höger. Kör höger in mot ridklubben. Kör sakta genom ridklubben och håll höger efter det bortersta

stallet och följ sedan grusvägen (som gör en kraftig u-sväng efter stallet) tills du

kommer till TBHK:s parkering.


RV 44/42 öster ifrån: Kör mot Trollhättan. Kör över Stallbackabron och ta av till höger mot ”Överby

köpcenter” och ”sjukhus” (Näl). Håll höger efter bron och kör under densamma och sedan rakt fram i de två kommande rondellerna. I den tredje rondellen ta vänster mot ”Centrum”. Kör rakt fram i de tre kommande rondellerna och följ vägen till trafikljuset precis innan klaffbron. Sväng höger mot ”Slussar”, ”Strömslund” m m. I korsningen nedanför kyrkan ta höger och kör över bron och upp längs en brant och lite slingrig väg (Landbergsliden). Följ vägen fram till en T-korsning. Ta vänster (skyltat ”Hjärtum”). Följ vägen, som går över en liten stenbro och förbi ett villaområde på vänster sida, fram till en avtagsväg åt höger, skyltat ”Vänersborg”.

Sväng vänster in mot ridklubben (skyltat ”Ängens gård” samt ”Brukshundklubb”). Kör sakta genom ridklubben och håll höger efter det bortersta stallet och följ sedan grusvägen (som gör en kraftig u-sväng efter stallet) tills du kommer till TBHK:s parkering.


E45 norr ifrån: Sväng höger mot ”Överby köpcenter” och ”sjukhus” precis innan Stallbackabron. Sväng höger i första rondellen, rakt i den andra och ta vänster i den tredje, mot ”Centrum”. Kör rakt fram i de tre kommande rondellerna och följ vägen till trafikljuset precis innan klaffbron. Sväng höger mot ”Slussar”, ”Strömslund” m m. I korsningen nedanför kyrkan ta höger och kör över bron och upp längs en brant och lite slingrig väg (Landbergsliden). Följ vägen fram till en T-korsning. Ta vänster (skyltat ”Hjärtum”). Följ vägen, som går över en liten stenbro och förbi ett villaområde på vänster sida, fram till en avtagsväg åt höger, skyltat ”Vänersborg”.

Sväng vänster in mot ridklubben (skyltat ”Ängens gård” samt ”Brukshundklubb”). Kör sakta genom ridklubben och håll höger efter det bortersta stallet och följ sedan grusvägen (som gör en kraftig u-sväng efter stallet) tills du kommer till TBHK:s parkering.