Välkommen till TBHK

Trollhättans Brukshundklubb, TBHK bildades 1945 och var på den tiden en förening för enbart brukshundar. Klubbens träningsplan var då belägen på Sandhem, där vi vistades fram till mitten av 1960-talet. Vid den tidpunkten flyttades klubben till sin nuvarande plats, Ängens Gård, där verksamheten nu bedrivs.

TBHK är en lokalavdelning till Svenska Brukshundklubben (SBK). Brukshundklubben är inte på något sätt rasbunden, utan alla hundraser är lika välkomna till klubbens olika kurser och aktiviteter. Vi är en ideellt arbetande förening, där hundar är det gemensamma intresset.


Brukshundklubbens uppgift är att sprida kunskap om hundens rätta vård, fostran och träning samt att verka för en god hundhållning. Vi utbildar hundar av alla raser för tävlingsverksamhet och samhällsnyttiga ändamål, som räddnings-, bevaknings- och hemvärnshundar. Dessa hundar med förare gör stor nytta vid olika mer eller mindre dramatiska händelser. Insatser sker såväl inom- som utomlands och det kan handla om allt från att leta efter försvunna personer här hemma, att vakta militär materiel och personal eller söka efter skadade/omkomna i jordbävningskatastrofer runt om i världen.


Kursverksamheten på TBHK bedrivs som studiecirklar i samarbete med Studiefrämjandet. Vårt kursprogram innehåller många olika alternativ, allt beroende på hundägarnas intresse och målsättning. Läs mera om vårt kursutbud här.