Välkommen till TBHK!

Vi har friträning på onsdagar. Skotträning sker vid efterfrågan, cirka 18.00 och 19.00.

OBS! Skott kan förekomma även dagtid.

Välkommen upp för att träna, umgås, fika och prata mycket hund!

(Köket är numer bara öppet om någon är där)

På gång:


o  25/2 Årsmöte 2020

o  16/2 Kurser

o  

o   

o   Kurser

Vårens kurser finns under fliken Utbildning!


Eventuella förfrågningar kring kurserna och utbudet kan mejlas till: utbildning@tbhk.se


Läs mer under Kurser.

Våra huvudsponsorer:

Våra kurser genomförs

i samarbete med:

Kontakt:

Trollhättans Brukshundklubb

Ängens Gård

461 91 Trollhättan

styrelsen (at) tbhk.se

Har du synpunkter på hemsidan, mejla: webmaster (at) tbhk.se

Ann skickar Orry på ett sökslag.

                                              Foto: Agnetha Andersson


Lydnadsprogrammet i appellklass består av grundläggande moment som att gå fot, såväl med som utan koppel, apportering, hopp och platsliggning. För varje klass ökar svårighetsgraden.


Skyddshunden ska kunna försvara både sig själv och sin förare vid ett eventuellt överfall. Dessutom ska hunden förfölja, gripa och bevaka brottslingar som försöker fly. Det är viktigt att poängtera att skyddshunden inte är farlig, något som många tror. En rätt tränad skyddshund är en utomordentlig familjehund. I denna tävlingsform ingår också spår som ett delmoment.


Spårhunden ska följa ett spår där en människa har gått. Praktiskt används detta arbetssätt idag mest av militär och polis. I appellklass ska hunden följa ett förarspår på 300 meter och med två vinklar som är cirka 45 minuter gammalt, i  elitklass ska spåret vara lagt av någon annan än föraren, vara uppemot två timmar gammalt och 1 500 meter långt med många svårigheter på vägen.


Rapporthunden användes ursprungligen i försvaret för att springa med meddelanden mellan olika förband. De meddelanden som skulle skickas fanns i en behållare som var fäst vid hundens halsband. Denna tränings- och tävlingsform är mycket social, då både husse och matte deltar. Hunden skickas från ”stationer” och ska förflytta sig på egen hand mellan stationerna, där de båda förarna sänder och tar emot hunden. I appellklass ska hunden springa 2 x 500 meter på max 7 minuter, i elitklass springer hunden sammanlagt över sex kilometer och maxtiden är 36 minuter.


Sökhunden har utvecklats från sjukvårdshundar som i början av 1900-talet användes för att leta rätt på skadade personer i krigshärjade områden. Idag används sökhunden vid t.ex. skallgång efter försvunna personer. I tävlingssammanhang ska hunden leta efter gömda personer, figuranter inom ett avgränsat område och kunna visa föraren var dessa finns. I appellklass ska hunden inom 5 minuter (effektiv tid) hitta och visa på två figuranter inom ett område som är 100 meter brett och 50 meter långt, i elitklass handlar det om tre personer i ett starkt kuperat skogsområde som är 100 meter brett och 300 meter lång och här är maxtiden 17 minuter (effektiv tid).


IPO/BHP, BSL och BSP


Svenska Brukshundklubben har även tävlingar i IPO/BHP (Internationell Prövnings Ordning/BruksHundProv) som är en kontinental variant till vår skyddshund. I IPO/BHP ingår skyddsarbete, spår och lydnad. Det är främst våra rasklubbar som arrangerar tävlingar i IPO. I BSL (Brukshundprov Spår Lydnad) ingår endast spår och lydnad. BSP (Brukshundprov Spår) är ett rent spårprov.


 

Lydnadsprov


Alla hundar har rätt att delta i lydnadsprov, även de som inte är registrerade hos Svenska Kennelklubben (SKK).


De flesta tävlingar går i Svenska Brukshundklubbens regi, men lydnadsprov förekommer även hos andra specialklubbar och i samband med utställningar. Proven är utformade så att hänsyn tas till hundens storlek vid t.ex. hoppmomentet.


I lydnadsprov tävlar man med hunden i fyra olika klasser – klass I, II, III och elit. För varje klass ökar svårigheterna. I klass 1 kan man säga att det är ett test av vardagslydnad; tävlingsmomenten består bl. a. av grundläggande kunskaper som att gå fot, hoppa och stanna på kommando och ligga plats med andra hundar. För att få starta i en högre lydnadsklass, ”flyttas upp”, krävs minst ett förstapris i en klass. Förstapriset har inget med placeringen på tävlingen att göra, utan är helt enkelt den poänggräns som satts för att få lov att ta ett steg uppåt i klasserna. Man kan också välja att stanna kvar och i en klass och försöka få tre förstapris. Man kan då ansöka om att hunden får titeln LP – LPI för klass 1 och LP II och LP III för de följande. Vid tre förstapris i elitklass kan hunden bli Lydnadschampion (SLCH). Även i lydnad  arrangeras årligen Svenska Mästerskap, dit den yppersta eliten kvalificerar sig.


Agility


är en fartfylld tävlingsgren inom Svenska Brukshundklubben. Här handlar det om att på kortast möjliga tid och utan fel ta sig igenom en hinderbana.


I agility kan man tävla både individuellt och i lag. Tävlingarna är öppna för alla hundar över 18 månaders ålder.


Tävlandet sker i två olika ”grenar”: Hopp och Agility. I Hopp är några av hindren, bl. a. vippbrädan, borttagna. Varje ”gren” består av tre klasser – I, III och III – och för varje klass ökar svårigheterna, både vad gäller hinder och tid. I klass I och II samlar man ”pinnar” och det krävs tre ”pinnar” för att flyttas upp till nästa klass. I klass III handlar det om cert och för att få ett championat – SAgCh för agility och SAg(hopp)CH – krävs tre cert.


Rallylydnad


Det här är den yngsta tävlingsgrenen inom SBK, den blev officiell så sent som 2011.


Sporten bygger på att hund och förare genomför en bana med 12-20 moment, beroende på svårighetsgrad. Varje moment illustreras av en skylt som med text och bild beskriver hur övningen ska utföras.

Totalt finns det ca 70 moment i de fyra klasserna: Nybörjare, Fortsättning, Avancerad och Mästare.


Domaren bedömer ekipaget medan de genomför banan, man börjar med 100 poäng från vilka avdrag görs. Föraren får gärna prata eller använda andra verbala uppmuntrande förstärkningar i syfte att uppnå bästa möjliga resultat. I rallylydnad krävs inte ett perfekt fotgående, men det ställer höga krav på samarbete och kontakt. Det är inte tillåtet att ge hunden tillrättavisande. Föraren får heller inte medvetet vidröra hunden.


Rallylydnad är en perfekt aktivitet för den vanliga familjehunden och bygger på glädje och samarbete – dessutom är det en underhållande hundsport att titta på.


 


Vill du veta mera om de olika grenarna, om tävlandet och vilka regler som gäller kan du ta kontakt med vår tävlingssektor, eller läsa på SBK:s hemsida.

Att tävla med hund

Som nybliven medlem i brukshundklubben är det oftast kursverksamheten man kommer i kontakt med. Men hos brukshundklubbarna  ägnas mycket tid också åt tävling med hund och det arbete och träning som föregår tävlandet.


Många hundar har, kanske som ett resultat av målmedveten avel, ett behov av att samarbeta med människan. Detta behov kan uppfyllas genom att genom att ägaren tränar och tävlar med hunden.


All dressyr och träning inom Svenska Brukshundklubben bygger på hundens naturliga förutsättningar. Träningen ska vara lustbetonad för såväl hund som förare. Som grund måste det finnas en god relation mellan hund och förare, likaså en god allmänlydnad.


På kurs kan du redan från valpålder lära dig hur du arbetar med att utveckla samarbetet mellan dig och din och hund. Därefter kan man fortsätta med att träna de grenar man tycker verkar vara kul och som hunden visar sig vara lämpad för.


Så gott som alla hundar går att träna i alla grenar, om än kanske inte till absolut toppnivå. Resultatet beror i stor utsträckning på förarens fantasi och tålamod.


Tävlingsverksamheten inom SBK är indelad i fyra huvudgrupper:


  • Bruksprov
  • Lydnad
  • Rallylydnad
  • Agility (ligger numera administrativt under SKK, men är fortfarande en populär tävlingsgren på SBK-klubbarna)Bruksprov


Omkring 10 000 starter görs varje år i de olika bruksgrenar som lokala klubbar inom Svenska Brukshundklubben arrangerar per år runt om i landet.


I fyra olika klasser – från appellklass via lägre- och högreklass  till elitklass -  kontrolleras hundens färdigheter. Gemensamt för de olika nivåerna är att hunden prövas dels i lydnadsprov, dels i fältprov, ”special”. Då hunden nått tillräckligt bra resultat i såväl lydnadsprov som i specialen i en nivå, flyttas den upp till nästa. I elitklass tävlar man om certifikat till titeln Brukschampion, svenskt Brukschampionat (SBCH). Årligen arrangeras också SM, dit den yppersta eliten kvalificerar sig.